ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 

Інтернет-магазин «Майстер Спорту», розташований на доменному імені https://master-sporta.ua, Фізична Особа Підприємець Оздровський Віталій Вікторович, номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб № 2001980000000035870, дата запису 12.03.2021 р, іменоване надалі «Продавець», публікує Публічну оферту з продажу Товару дистанційним способом. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


 

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.


 

1.2. Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину (далі – «Замовлення») – позиції зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 

2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину, означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти.


 

2.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни до Оферти без попередження Покупця.


 

2.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на веб-сайті Інтернет-магазину.


 

2.4. Продавець надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін та термін придатності Товару на сайті Інтернет магазину. 

3. ЦІНА ТОВАРУ


 

3.1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті Інтернет-магазину.


 

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару або доставки.


 

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар або Доставку Продавець зобов'язується протягом десяти днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару або Доставки.


 

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.


 

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.


 

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.


 

3.7. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів Продавцю.


 

3.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину. 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


 

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефоном, вказаним на сайті Інтернет-магазину, або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://master-sporta.ua.


 

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:


 

4.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові Покупця або зазначеної ним особи (отримувача);


 

4.2.2. адресу, якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);


 

4.2.3. адресу електронної пошти;


 

4.2.4. контактний телефон.


 

4.3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.


 

4.4. Якщо Продавцеві, для виконання Замовлення, необхідна додаткова інформація, він може запросити її у Покупця. У разі надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за отримання Покупцем обраного Товару.


 

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2., 4.3 цієї Оферти.


 

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або під час оформлення Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного у п. 4.2., 4.3 цієї Оферти.


 

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.


 

4.8. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.


 

4.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

 

4.10. Адреса електронної пошти, вказана при оформленні Замовлення через Сайт або по телефону, вноситься до списку для регулярних розсилок. Адреса електронної пошти може бути видалена з бази Продавця на вимогу його власника.

 

 

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ


 

5.1. Продавець надає Покупцю послуги з доставки Товару одним із способів, вказаних на сайті Інтернет-магазину.


 

5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцю, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити Товар до місця, вказаного Покупцем, а якщо місце доставки Товару Покупцем не вказано, то за місцем його проживання або реєстрації.


 

5.3. Місце доставки Товару Покупець вказує під час оформлення Замовлення на придбання Товару.


 

5.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та терміну доставки.


 

5.5. Доставлений Товар передається Покупцю, а за відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.


 

5.5.1. У разі відмови Покупця отримати товар або відсутність Покупця у домовлений час (період часу) у місці доставки Продавець не несе відповідальності за отримання Покупцем обраного Товару.

 

5.5.2. У разі, якщо при отриманні замовлення Покупцеві не підійшов товар за розміром, кольором або просто не сподобався товар і т.п. (крім випадків браку), вартість доставки в обидві сторони цього замовлення оплачується замовником.


 

5.6. Інформація про товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів. 

6. ІНШІ УМОВИ

 

 

6.1. До відносин між Покупцем та Продавцем застосовується законодавство України
 

 

6.2. У разі виникнення питань та претензій з боку Покупця або Одержувача, він повинен звернутися до Продавця за телефоном, вказаним на Сайті Продавця.
 

6.3. Усі суперечки Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів. При недосягненні взаємної угоди, суперечка між Сторонами буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.


 

6.4. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього договору не тягне у себе недійсність його інших положень.


 

6.5. Продавець має право використовувати електронну адресу та телефонні номери Покупця для розсилки інформаційних повідомлень або спеціальних пропозицій.


 

6.6. Продавець має право перед постачанням замовленого Покупцем товару вимагати від Клієнта 100% передоплати замовленого товару. Продавець має право відмовити Покупцю у доставці товару за відсутності такої оплати. Продавець має право вимагати від Покупця 100% передоплати замовленого товару у таких випадках:

          - якщо Покупець раніше виконував замовлення, але відмовлявся від викупу замовлених товарів, доставлених у строк і в належній якості,

          - з інших причин на розсуд Продавця.

 

 

6.7. Продавець має право не підтвердити або анулювати замовлення та повідомити про це Покупця, відмовити в оплаті та/або продажу Товару за вказаною ціною, якщо вона стала наслідком технічної помилки або неправомірних дій з боку третіх осіб. Вартість товару може бути наслідком зазначених обставин, якщо відрізняється від медіани вартості даної моделі/модифікації товару по ринку на даний час більш ніж на 20%. У такому разі Продавець має право відмовити в оплаті та/або продажу цього товару за вказаною ціною.

 

 

7. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ


 

Продавець:

ФОП Оздровський Віталій Вікторович

Адреса:

43000, м. Луцьк, вул. Крилова 8

 

Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що надаються Продавцем, та не вчиняти дій, зазначених у п. 2.1. справжньої Оферти.